Sutikimas su sąlygomis

„Quality Unit, s.r.o.“ (toliau – „Quality Unit“) teikia Jums savo Paslaugą (kaip apibrėžta toliau) per savo svetainę, esančią adresu www.qualityunit.com („Svetainė“) ir *.ladesk.com (jūsų paskyros URL), laikantis šios Paslaugų teikimo sąlygų sutarties („Sąlygos“).Sutikdami su šiomis Sąlygomis arba prisijungę prie Paslaugos ar Svetainės ar ja naudodamiesi, jūs pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei šias Sąlygas sudarote bendrovės ar kito juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite įgaliojimus įpareigoti tokį subjektą ir jo filialus laikytis šių Sąlygų; tokiu atveju sąvokos „Jūs“ arba „Jūsų“ reiškia tokį subjektą ir jo filialus. Jei neturite tokių įgaliojimų arba nesutinkate su šiomis Sąlygomis, negalite sutikti su šiomis Sąlygomis ir negalite naudotis Paslauga.

„Quality Unit“ kartais gali pakeisti šias Sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeistos taisyklės ir sąlygos įsigalios paskelbus ir jei Jūs naudositės Paslauga po tos datos, mes traktuosime jūsų naudojimą kaip sutikimą su pataisytomis taisyklėmis ir sąlygomis. Jei bet koks šių Sąlygų pakeitimas Jums nėra priimtinas, vienintelė priemonė yra sustabdyti prieigą ir nustoti naudotis Paslauga.

Paslaugos aprašymas

„Paslauga“ apima (a) Svetainę, (b) „LiveAgent“ pagalbos tarnybą ir pokalbių sistemą, įrankius ir paslaugas, teikiamas per Svetainę ir „LiveAgent“ API, pasiekiamą per Svetainę, ir (c) visą programinę įrangą, duomenis, tekstą, vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir turinį, pasiekiamą per Svetainę ar paslaugas arba sukurtą naudojant „LiveAgent“ API (bendrai vadinama „Turiniu“).Šios Sąlygos taip pat taikomos visoms naujoms paslaugoms, pridėtoms prie Paslaugos arba ją papildančioms.

Bendrosios sąlygos / Prieiga ir naudojimasis paslauga

Atsižvelgiant į šias Sąlygas, Paslaugą galite pasiekti ir naudoti tik savo vidaus verslo tikslais, kaip numatyta Sutartyje. Jūs negalite (a) licencijuoti, sublicencijuoti, parduoti, perparduoti, išnuomoti, perleisti, platinti ar kitaip komerciniu būdu išnaudoti ar padaryti Paslaugą prieinamą jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šias Sąlygas; (b) naudoti Paslaugą duomenims apdoroti bet kurios trečiosios šalies vardu arba (c) naudotis Paslauga bet kokiu neteisėtu būdu arba bet kokiu būdu, kuris trukdo ar sutrikdo Paslaugos ir jos komponentų vientisumą ar veikimą.

Atsižvelgiant tik į ribotą teisę pasiekti ir naudotis Paslauga, kuri Jums aiškiai suteikta pagal šias Sąlygas, visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai, susiję su Paslauga ir jos komponentais, priklauso ir liks priklausantys tik „Quality Unit“. Negalite modifikuoti, pritaikyti ar nulaužti Paslaugos ir klaidingai reikšti rėmimą ar asociaciją su „Quality Unit“, arba kitaip bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Paslaugos ar su ja susijusių sistemų ar tinklų.

Jūs esate atsakingi už visą informaciją, duomenis, tekstą, pranešimus ar kitą medžiagą, kurią skelbiate ar kitaip perduodate per Paslaugą. Jūs esate atsakingi už savo prisijungimo ir paskyros konfidencialumo palaikymą ir esate visiškai atsakingi už bet kokią veiklą, vykdomą pagal Jūsų prisijungimo vardą ar paskyrą. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad Jūsų prisijungimo vardą gali naudoti tik vienas (1) asmuo – vieno prisijungimo, kuriuo dalintųsi keli žmonės, neleidžiama. Sistema automatiškai aptiks tokį elgesį ir Jūs sutinkate, kad „Quality Unit“ už tai gali imti papildomą mėnesinį mokestį. Galite sukurti atskirus prisijungimus tokiam skaičiui žmonių, kokį leidžia Jūsų planas.

„Quality Unit“ pasilieka teisę prisijungti į bet kurią ar visas jūsų paskyras, kad galėtų atsakyti į Jūsų techninės pagalbos prašymus. Mes palaikysime tinkamas administracines, fizines ir technines apsaugos priemones, skirtas Jūsų duomenų saugumui, konfidencialumui ir vientisumui apsaugoti. Mes niekam neatskleisime Jūsų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai yra privaloma pagal įstatymus arba jei Jūs tai leidžiate.

Jūs suprantate, kad techninis paslaugos apdorojimas ir perdavimas, įskaitant Jūsų turinį, gali apimti (a) perdavimą įvairiais tinklais; (b) pakeitimus, siekiant atitikti ir prisitaikyti prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų ir (c) perdavimą „Quality Unit“ trečiųjų šalių tiekėjams ir prieglobos (talpinimo) partneriams, kad būtų aprūpinta reikiama techninė įranga, programinė įranga, tinklai, saugojimas ir susijusios technologijos, reikalingos Paslaugos veikimui ir priežiūrai. „Quality Unit“ dės visas pastangas, kad paskelbtų svetainėje arba praneštų jums apie planuojamą Paslaugos nepasiekiamumą.

„Quality Unit“ nesugebėjimas vykdyti ar įgyvendinti bet kokios šių Sąlygų teisės ar nuostatos nelaikoma šios teisės atsisakymu. Jūs pripažįstate, kad šios Sąlygos yra sutartis tarp Jūsų ir „Quality Unit“, nors ji yra elektroninė ir Jūs bei „Quality Unit“ fiziškai jos nepasirašėte, ir pripažįstate, kad ji reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga bei pakeičia bet kokius ankstesnius Jūsų susitarimus su „Quality Unit“.

„AppSumo“ sandorio Taisyklės ir sąlygos

Paslaugą galite pasiekti ir naudoti tik savo vidiniams verslo poreikiams ir tikslams, numatytiems šiose Taisyklėse ir sąlygose. Jūs negalite (a) licencijuoti, sublicencijuoti, parduoti, perparduoti, išnuomoti, perleisti, platinti ar kitaip komerciniu būdu išnaudoti ar padaryti Paslaugą prieinamą jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šiose Taisyklėse ir sąlygose; (b) naudotis Paslauga bet kokiu neteisėtu būdu arba bet kokiu būdu, kuris trukdo ar sutrikdo Paslaugos ir jos komponentų vientisumą ar veikimą.

Jūsų „AppSumo“ Paslauga („Paketas“), įsigyta oficialioje svetainėje appsumo.com/liveagent/, suteikia Jums prieigą prie funkcijų už vieną 59 JAV dolerių mokestį, apdorotą oficialiose „AppSumo“ svetainėse. Vienas (1) pirkimas suteikia jums prieigą prie vieno (1) kupono kodo („Kodas“), kurį turėjote atsiimti Paslaugos URL adresu: liveagent.com/appsumo-signup. (nebeprieinamas). Registruodamiesi turėjote užpildyti reikiamus duomenis, kad sėkmingai užbaigtumėte registraciją. Šie būtini duomenys apima: a) jūsų Kodą; b) jūsų vardą ir pavardę; (c) jūsų el. pašto adresą; ir (d) įmonės / organizacijos pavadinimą, naudotą kuriant unikalų jūsų paskyros URL adresą.

Kiekvienas „AppSumo“ puslapyje įsigytas Kodas gali būti panaudotas tik vieną (1) kartą. Kiekvienas papildomas to paties Kodo panaudojimas griežtai prieštarauja šioms Taisyklėms ir sąlygoms. Jei tą patį Kodą panaudosite kelis kartus, prarasite prieigą prie Paslaugos ir Jūsų papildomos paskyros bus sustabdytos.

Kodo (-ų) panaudojimo terminas – 2019 m. gruodžio 1 d. Bet koks prašymas (raštu ar žodžiu), išsiųstas „Quality Unit“ bendrovei pasibaigus šiam terminui, bus atmestas. Jūsų teisė panaudoti Kodą (-us) baigiasi 2019 m. lapkričio 30 d., 23:59 val. „Quality Unit“ pasilieka teisę nedaryti jokių išimčių pasibaigus šiam terminui.

Įsigiję Paketą, neribotam laikui gaunate prieigą dviems (2) agentams („Vartotojams“) su Paslaugos „Viskas-įskaičiuota“ planu už 59 JAV dolerius. Į šias dvi (2) agentų vietas įeina viena vieta, skirta Jums (paskyros „Savininkui“), ir viena (1) vieta „Agentui“ arba „Administratoriui“.

Kiekvienam papildomam Vartotojui, pridėtam prie Jūsų Paslaugos paskyros, taikomas įprastas „Viskas-įskaičiuota“ plano kainų modelis, kaip aprašyta čia: www.liveagent.com/pricing/. Būsite apmokestinti už papildomų Vartotojų faktinį naudojimąsi, atsižvelgiant į naudojimosi laiką. Standartinis mokestis už papildomą Vartotoją yra 39 JAV doleriai per mėnesį.

Mokesčio suma padauginama iš papildomų prie Jūsų Paslaugos paskyros pridėtų Vartotojų skaičiaus.

Apie tai, kad prie savo paskyros pridėjote papildomų Vartotojų, Jums bus pranešta el. paštu iš Bendrovės. Šiame pranešimo el. laiške bus įspėjimas, kad viršijote į „AppSumo“ Paketą įtrauktų Vartotojų skaičių.

Į Jūsų sąskaitą įtraukti papildomi agentai apmokestinami kas mėnesį. Pirmą kartą apmokestinus jūsų bus paprašyta įvesti galiojančius atsiskaitymo duomenis, kuriuose yra Jūsų (a) tikras vardas ir pavardė; (b) galiojantis el. pašto adresas; (c) tikras jūsų įmonės pavadinimas; (d) galiojantis adresas (gatvės pavadinimas, miestas, pašto kodas ir valstybė (e) papildoma informacija apie Jūsų įmonę, pagrįsta Jūsų vietos teisės aktais. Jūs privalote įrašyti tik galiojančius, tikrus, tikslius ir patikrintus duomenis.

Pirmą kartą apmokestinant papildomų Vartotojų naudojimą, Jūsų bus paprašyta pasirinkti pageidaujamą mokėjimo metodą. „Quality Unit“ pateikia du (2) mokėjimo būdus, pagrįstus (a) kredito kortelės informacija; (b) „PayPal“ sąskaitos informacija.

Privalote pateikti savo kredito kortelės arba „PayPal“ sąskaitos duomenis tik tuo atveju, jei prie Jūsų paskyros pridedami papildomi Vartotojai.

Atsisakius pateikti savo kredito kortelės ar „PayPal“ sąskaitos duomenis apmokestinant už faktinį papildomų Vartotojų naudojimą, prarandate prieigą prie Paslaugos. Prieiga prie savo Paslaugos paskyros bus suteikta, kai pateiksite reikiamą atsiskaitymo informaciją ir pasirinksite pageidaujamą mokėjimo metodą. „Quality Unit“ pasilieka teisę nedaryti jokių išimčių.

Jums neleidžiama „sujungti“ kelių Kodų ir naudoti jų vienai (1) Paslaugos paskyrai. Kiekviena Paslaugos paskyra priima tik vieną (1) Kodą. Pakuotės nėra sujungiamos.

„LiveAgent“ nemokamų planų Taisyklės ir sąlygos

Sąžiningo naudojimo politika

Kadangi esame įsipareigoję teikti puikios kokybės ir patikimas paslaugas, remiamės „LiveAgent“ paslaugų sąžiningo naudojimo politika.

Mes norime užtikrinti, kad visi mūsų klientai galėtų mėgautis ir sėkmingai naudotis mūsų paslaugomis, nepaisant jokių sąlygų.

Jei kai kurie klientai naudoja per daug duomenų ar pažeidžia taisykles ir tai gali turėti įtakos kitiems mūsų vartotojams, galime susisiekti su tokiais pažeidėjais, kad aptartume pakeitimus jų naudojimui, limitų nustatymą arba jų paskyrų panaikinimą.

Mes pasiliekame teisę keisti paskyrų limitus be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę laikui einant keisti šios sąžiningo naudojimo politikos sąlygas.

Ši politika papildo ir neapriboja jokių pagrindinių „LiveAgent“ Taisyklių ir sąlygų.

Individualūs užsakymai

Papildoma individualaus užsakymo užklausa gali būti pateikta siunčiant užklausą „Quality Unit“ bendrovei el. pašto adresu support@liveagent.com. „Quality Unit“ pasilieka teisę atmesti individualaus užsakymo užklausą. Jei individualaus užsakymo užklausa bus priimta, tarp Jūsų ir „Quality Unit“ bus sudaryta sutartis, kurioje bus išsamiai aprašyti Individualaus užsakymo reikalavimai ir specifikacijos. Sutartis yra rašytinis patvirtinimas, sudarytas bendravimo el. laiškais pavidalu. Individualaus užsakymo produktas tampa išskirtine „Quality Unit“ intelektine nuosavybe ir jūs sutinkate, kad „Quality Unit“ ateityje galės naudoti produktą savo trečiųjų šalių klientams. Individualaus užsakymo kaina turi būti suderinta iš anksto ir bus pateikta kiekvienu konkrečiu atveju.

Paskyros sąlygos

 • Norėdami naudotis šia Paslauga, turite būti 18-os metų ar vyresni.
 • Jūs turite būti žmogus. „Robotais“ ar kitais automatiniais metodais užregistruotos sąskaitos nėra leidžiamos.
 • Norėdami sėkmingai užbaigti registracijos procesą, turite pateikti savo teisinį vardą, pavardę, galiojantį el. pašto adresą ir bet kokią kitą prašomą informaciją.
 • Jūs esate atsakingi už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumo palaikymą. „Quality Unit“ negali ir nebus atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad nesilaikėte šios saugumo pareigos.
 • Jūs esate atsakingi už visą paskyroje skelbiamą Turinį ir joje vykstančią veiklą (net kai Turinį paskelbia kiti asmenys, turintys paskyras jūsų paskyroje).
 • Naudodamiesi šia paslauga negalite savo tapatybės pristatyti klaidingai ar apsimesti kuo nors kitu.
 • Jūs negalite naudotis Paslauga jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais.
 • Naudodamiesi Paslauga neturite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
 • Pažeidus bet kurią iš šių sutarčių jūsų Paskyros veikimas bus nutrauktas. Nors „Quality Unit“ draudžia tokį elgesį ir Turinį Paslaugoje, jūs suprantate ir sutinkate, kad „Quality Unit“ negali būti atsakingas už Paslaugoje paskelbtą Turinį, tačiau jūs vis tiek galite susidurti su tokia medžiaga. Jūs sutinkate naudotis Paslauga savo rizika.

Mokėjimo, grąžinimo ir atsiskaitymo pakeitimai

Bandomieji laikotarpiai ir mokėjimai. Paslauga teikiama mokant einamuoju būdu ir apmokestinama jūsų pasirinktos prenumeratos laikotarpio pradžioje (paprastai kas mėnesį). Visų planų pradinis nemokamas bandomasis laikotarpis yra iki 14 dienų. Jei per nemokamą bandomąjį laikotarpį nepateiksite savo kredito kortelės duomenų „Quality Unit“ bendrovei, Jūsų paskyra bus laikinai sustabdyta ir ją bus galima iš naujo suaktyvinti tik pateikus savo kredito kortelės informaciją. Pateikę kredito kortelės duomenis, būsite nedelsiant apmokestinti ir bandomasis laikotarpis pasibaigs.

Plano ir kainos pakeitimai. Jei pasirinksite pakeisti savo planą ar agentų skaičių per pasirinktą prenumeratos laikotarpį, visos papildomos išlaidos bus paskirstytos per likusį prenumeratos laikotarpį ir apmokestinamos iš Jūsų sąskaitos. Vėliau nuo Jūsų kredito kortelės bus automatiškai nuskaičiuotas pakoreguotas tarifas per kitą atsiskaitymo ciklą po atsiskaitymo pagal paskirstytą įkainojimą. Atsiskaitymo išimtis egzistuoja, jei esate kasmėnesiniame atsiskaitymo cikle, kuriame einamąjį mėnesį nematysite paskirstyto mokesčio ar kredito, tačiau Jūsų naujas atsiskaitymo tarifas atsispindės kitoje mėnesio sąskaitoje. Nepriklausomai nuo Jūsų atsiskaitymo ciklo, lėšos ar kreditai nėra grąžinami už dalinius paslaugos mėnesius, plano pažeminimą bei už nepanaudotus mėnesius, jei uždarote paskyrą prieš prenumeratos laikotarpio pabaigą. Nebus daroma jokių išimčių, kad su visais būtų elgiamasi vienodai ir kad išlaikytume savo administracines išlaidas kuo mažesnes, užtikrinant kuo didesnę naudą visai mūsų klientų bazei. Pasirinkus žemesnį planą, Jūsų paskyros turinys, funkcijos ar pajėgumai gali būti prarasti. „Quality Unit“ neprisiima jokios atsakomybės už tokius nuostolius. Visų „LiveAgent“ planų ir Paslaugų kainos gali būti pakeistos apie tai įspėjus prieš 30 dienų. Toks pranešimas gali būti pateiktas bet kuriuo metu. Be to, „Quality Unit“ pasilieka teisę susisiekti su Jumis dėl specialios kainos nustatymo, jei turite itin daug galutinių naudotojų arba neįprastai didelį mėnesio bilietų skaičių vienam agentui. Tokiu atveju Jums gali labiau tikti Įmonės prenumeratos sutartis (aprašyta toliau).

Atsiskaitymas kredito kortele, kvitai ir privatumas. Paskyros savininkas po kiekvieno kredito kortelės atskaitymo el. paštu gaus kvitą. „Quality Unit“ suteikia sąsają, per kurią sąskaitos savininkas (kaip apibrėžta registracijos procedūroje) gali keisti kredito kortelės informaciją (pvz., atnaujinant kortelę). „Quality Unit“ naudoja trečiosios šalies tarpininką kredito kortelių apdorojimui valdyti, o šiam tarpininkui neleidžiama saugoti, išsaugoti ar naudoti jūsų atsiskaitymo informacijos, išskyrus jūsų kredito kortelės informacijos apdorojimą „Quality Unit“ tikslais. Apsilankykite /privatumo-politika/, kad sužinotumėte, kaip „Quality Unit“ renka ir naudoja asmeninę informaciją.

Atsiskaitymo pakeitimai ir atnaujinimai. Sąskaitos savininkas turi teisę prašyti atnaujinti sąskaitoje faktūroje pateiktą atsiskaitymo informaciją už naudojimąsi Paslauga. Atnaujinimo reikia paprašyti el. paštu, adresu support@liveagent.com per pirmąsias 15 dienų nuo paskutinės sąskaitos faktūros išrašymo. Jums bus išrašyta kredito pažyma ir atnaujinta sąskaita faktūra su nauja atsiskaitymo informacija. Užklausos, pateiktos praėjus 15 dienų nuo paskutinio išdavimo, bus atmestos ir turėsite laukti, kol bus išrašyta nauja sąskaita faktūra kitą atsiskaitymo dieną.

PVM mokėtojo kodo tvarkymas. Jei klientui buvo suteiktas tinkamas ir galiojantis PVM mokėtojo kodas (pagal Europos įstatymus), klientas yra visiškai atsakingas už PVM mokėtojo kodo taikymą būtiname kliento profilio lauke. „Quality Unit“ negrąžins pinigų klientams, kurie patys netaiko PVM mokėtojo kodo.

Metinis išankstinio mokėjimo kreditas

Metinis išankstinio mokėjimo kreditas, įtrauktas į kliento sąskaitą, remiantis abipusiu susitarimu, galioja 12 mėnesių tik tuo atveju, jei per visą laikotarpį agentų vietų skaičius išlieka toks pat. Šis laikotarpis prailgėja arba sutrumpėja, atsižvelgiant į kliento sąskaitoje per kredito galiojimo laiką pridėtų ar pašalintų agentų vietų skaičių.

Jei klientas nusprendžia nutraukti Paslaugos naudojimą prieš panaudojant visą savo kreditą ARBA nepasibaigus terminui, jis turi teisę susigrąžinti likusią nepanaudotą sumą. „Quality Unit“ pasilieka teisę grąžinti tik 50 % likusios sumos, laikant tai atšaukimo mokesčiu.

Panaikinimas ir nutraukimas

Jūs esate atsakingi už tinkamą paskyros panaikinimą. Paskyros savininkas (kaip apibrėžta registracijos procedūroje) bet kuriuo metu gali panaikinti paskyrą el. pašto adresu support@qualityunit.com nusiųsdami prašymą panaikinti paskyrą. „Quality Unit“ atsakys į šį el. laišką ir panaikins jūsų paskyrą per vieną darbo dieną. Kitas būdas panaikinti savo paskyrą yra paspaudus mygtuką „Stop Account“, esantį skiltyje „My Account“. Panaikinę savo paskyrą prarasite prieigą prie viso turinio, o „Quality Unit“ ištrins jį įprastai vykdydamas savo veiklą. Ištrynus paskyrą, nebus galima atkurti informacijos. Jei panaikinsite savo paskyrą iš Paslaugos skilties „My Account“ nepasibaigus dabartiniam apmokėtam prenumeratos laikotarpiui, atšaukimas įsigalios iš karto ir nebūsite apmokestinti dar kartą. Jei panaikinimo užklausa siunčiama paštu, Jūsų prašoma sulaukti „Quality Unit“ patvirtinimo.

„Quality Unit“ pasilieka teisę (i) laikinai arba visam laikui keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį) ir (ii) dalinai ar visai neleisti dabar ar ateityje naudotis Paslauga, laikinai sustabdyti arba panaikinti Jūsų paskyrą (arba bet kurią jos dalį) arba naudojimąsi Paslauga ir pašalinti ar bet kokį turinį jūsų Paslaugoje dėl bet kokios priežasties, įskaitant, jei „Quality Unit“ mano, kad jūs pažeidėte šias Sąlygas. „Quality Unit“ dės visas įmanomas pastangas, kad tiesiogiai su jumis susisiektų el. paštu arba telefonu, kad įspėtų prieš sustabdant ar panaikinant Jūsų paskyrą. Bet kokia įtariama apgaulinga, piknaudžiaujanti ar neteisėta veikla, kuri gali būti priežastis nutraukti Jūsų naudojimąsi Paslauga, gali būti perduota atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. „Quality Unit“ neatsako Jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

„Quality Unit“ pasilieka teisę panaikinti Jūsų paskyrą dėl ilgo neveiklumo. „Quality Unit“ turi laikytis panaikinimo protokolų, prieš nutraukiant Vartotojo Paskyrą įspėdamas el. laišku. Po 4 savaičių neveiklumo Vartotojui bus išsiųstas įspėjamasis el. laiškas, informuojantis apie būsimą paskyros panaikinimą ir veiksmus, kurių galima imtis, kad paskyra nebūtų panaikinta. Po 8 savaičių neveiklumo paskyra kartu su visais jos duomenimis bus ištrinta.

Garantijų atsisakymas

Paslauga, įskaitant svetainę ir turinį, ir visi serverio bei tinklo komponentai yra teikiami „kokie yra“ ir „kaip prieinami“, be jokių garantijų, kiek leidžia įstatymai, ir „Quality Unit“ aiškiai atsisako bet kokios ir visos tiesioginės ar numanomos garantijos teikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas tinkamumo rinkai, nuosavybės, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nepažeidimo garantijas. Jūs pripažįstate, kad „Quality Unit“ negarantuoja, kad Paslauga bus teikiama nepertraukiamai, savalaikė, saugi, be klaidų ar be virusų, ir jokia informacija ar patarimai, kuriuos gavote iš „Quality Unit“ ar per Paslaugą, nesuteiks jokios garantijos, kuri nėra aiškiai nurodyta šiose Sąlygose.

Atsakomybės ribojimas

Jokiais atvejais ir pagal jokią teisinę teoriją (sutartinę, deliktinę ar kitokią) „Quality Unit“ neatsako jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę, specialią, pavyzdinę, netiesioginę ar baudinę žalą, įskaitant prarastą pelną, prarastus pardavimus ar verslo ryšius, prarastus duomenis ar verslo trikčius. Be to, „Quality Unit“ neatsako už jokią tiesioginę žalą, išlaidas, nuostolius ar įsipareigojimus, viršijančius mėnesinį paslaugos mokestį, kurį sumokėjote ar turite sumokėti už vieną mėnesį iki pretenzijos dėl piniginės žalos pateikimo, arba šimtą (100) JAV dolerių. Šio skirsnio nuostatomis tarp šalių paskirstoma rizika pagal šias Taisykles ir sąlygas, ir šalys rėmėsi šiais apribojimais spręsdamos, ar sudaryti šią sutartį.

Kai kurios valstybės neleidžia atmesti numanomų garantijų ar apriboti atsakomybės už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, o tai reiškia, kad kai kurie iš aukščiau išvardytų apribojimų jums gali būti netaikomi. Šiose valstybėse „Quality Unit“ atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžia įstatymai.

Teisių perleidimas

„Quality Unit“ gali be apribojimų priskirti arba perduoti visas šias Sąlygas.

Atitiktis eksporto reikalavimams

Esate atsakingi už tai, kad laikytumėtės visų taikomų įstatymų, taisyklių ar reglamentų, reglamentuojančių Paslaugos ar bet kurios jos sudedamosios dalies eksportą.

Taikoma teisė

Šioms Sąlygoms taikomi Delavero valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Jūs aiškiai sutinkate paklusti išimtinei asmeninei Delavero valstijos federalinių ir valstijos teismų jurisdikcijai sprendžiant bet kokius ginčus, susijusius su Jūsų prieiga prie Paslaugos ar naudojimusi ja.

Duomenų apdorojimas

„LiveAgent“ yra įsipareigojusi užtikrinti privatumą, saugumą, atitiktį ir skaidrumą. Šis požiūris apima paramą mūsų klientams, kad jie laikytųsi ES duomenų apsaugos reikalavimų, įskaitant Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., nustatytus reikalavimus.

Turinys

 1. Kas yra duomenų tvarkytojas
 2. Kokie duomenys yra tvarkomi
 3. Kokie yra duomenų šaltiniai
 4. Koks yra duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo tikslas
 5. Kodėl taikomas profiliavimas ir automatizavimas
 6. Koks yra duomenų tvarkymo laikotarpis
 7. Kas yra mūsų partneriai / subrangovai
 8. Kokios yra jūsų teisės dėl duomenų tvarkymo
 9. Kaip galite atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis

Kas yra duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas yra įmonė, kuri pasirenka duomenų tvarkymo tikslą ir išteklius. Rinkodaros tikslais duomenų tvarkytojas yra „Quality Unit, s.r.o.“

Kokie duomenys yra tvarkomi

Tvarkomi šiuos duomenų tipai: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas, informacija apie įsigytus produktus, informacija apie produktų naudojimą, informacija, surinkta iš pokalbių telefonu, telefono įrašai, informacija, surinkta bendraujant su mumis kitais būdais (el. paštu, pokalbiais, „Facebook“ žinutėmis, tviterio žinutėmis), informacija, pateikta mūsų aptarnavimo komandai, kad ji galėtų spręsti su jūsų paskyromis susijusias problemas, geolokacijos duomenys, naršyklės informacija, sistemos informacija.

Kokie yra duomenų šaltiniai

Ankstesniame skyriuje išvardyti duomenys renkami tik iš jūsų. Duomenys prieinami iš pokalbių, vykusių tarp jūsų ir „Quality Unit, s.r.o.“ arba nurodyti jūsų kliento profilyje. Duomenys taip pat gali būti renkami iš viešų šaltinių, tokių kaip įmonių katalogai ir kita. Duomenys taip pat gali būti renkami iš trečiųjų šalių, kurioms leidžiama juos tvarkyti.

Koks yra duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo tikslas

Jūsų sutikimas tvarkyti duomenis buvo duotas šiais tikslais: rinkodaros paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos.

Kodėl taikomas profiliavimas ir automatizavimas

„Quality Unit s.r.o.“ nori suteikti geriausią ir labiausiai suasmenintą patirtį, todėl, gavę išankstinį jūsų sutikimą, mes segmentuojame ir profilizuojame duomenis. Tokiais tikslais mes naudojame vidaus programinę įrangą ir kitą analizės bei automatikos programinę įrangą

Koks yra duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų sutikimas buvo duotas naudojimosi mūsų paslaugomis („LiveAgent“) laikotarpiui ir dar penkerius metus po to, kai nustosite jomis naudotis, arba iki tol, kol atšauksite savo sutikimą. Jei nesate ir neketinate tapti bendrovės „Quality Unit s.r.o.“ klientu, jūsų sutikimas galios 5 metus arba iki to momento, kai jį atšauksite. Pasibaigus 5 metų laikotarpiui, jūsų duomenys bus ištrinti.

Kas yra mūsų partneriai / subrangovai

Jūs davėte sutikimą mūsų duomenų subtvarkytojams ir subrangovams , kurie gali turėti prieigą prie pasirinktų duomenų. Mūsų subtvarkytojai ir subrangovai yra reguliariai tikrinami ir audituojami siekiant užtikrinti maksimalų privatumo ir saugumo lygį.

Kokios yra jūsų teisės dėl duomenų tvarkymo

Tinkamas duomenų tvarkymas mums yra labai svarbus ir mes didžiuojamės aukštu saugumo, privatumo ir duomenų tvarkymo standartų lygiu „Quality Unit s.r.o.“.

Žemiau yra jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu:

Informacija apie duomenų tvarkymą. Informacija daugiausia apima: kontaktinę informaciją apie duomenų tvarkytoją, jo pavaldinius, duomenų tvarkymo pareigūną arba už duomenų tvarkymą atsakingą asmenį, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų kategorijas, duomenų adresatą / gavėją ir duomenų gavėjų kategorijas, informaciją apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims, duomenų tvarkymo laikotarpį, jūsų teisių sąrašą, teisę kreiptis į vietos duomenų tvarkymo instituciją, duomenų tvarkymo šaltinį, informaciją apie duomenų profiliavimą ir automatizavimą.

Prieigos prie duomenų teisė. Jūs turite teisę žinoti, ar jūsų duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir žinoti tvarkomų duomenų kategorijas.

Teisė pataisyti. Jūs turite teisę prireikus pataisyti duomenis.

Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Kai kuriais įstatymų leidžiamais atvejais privalome ištrinti visus jūsų duomenis, remdamiesi jūsų prašymu.

Teisė tvarkyti apribojimus. Kai kurie klientai renkasi ribotą duomenų tvarkymą. Jei turite specialių prašymų dėl duomenų tvarkymo apribojimų, susisiekite su mumis.

Teisė į duomenų perkėlimą. Remiantis jūsų prašymu, galime perduoti jūsų duomenis kitam duomenų tvarkytojui, jei nekyla teisinių ar kitų kliūčių.

Teisė prieštarauti. Jei manote, kad jūsų duomenys nėra tvarkomi tinkamai, galite pareikšti prieštaravimą kreipdamiesi į mus, kad problema būtų išspręsta.

Teisė kreiptis į vietinę duomenų tvarkymo instituciją. Jei turite daugiau klausimų ar iškilo problemų, galite kreiptis į vietinę duomenų tvarkymo instituciją. Bendrovės „Quality Unit s.r.o.“ vietinė duomenų tvarkymo institucija yra Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos biuras, kurio adresas yra Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakijos Respublika, Europos Sąjunga.

Kaip galite atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis

Jūsų sutikimas tvarkyti duomenis yra savanoriškas. Jį galite atšaukti bet kuriuo metu.

Kaip galiu pateikti prašymą atšaukti duomenų tvarkymą? Pateikite mums savo įmonės pavadinimą, subjektą ir duomenų tvarkytoją, rašytinį prašymą atšaukti duomenis ir savo parašą. Savo prašymą turite siųsti adresu andrej@liveagent.com

Taip pat, jei norite būti pašalintas iš mūsų laiškų gavėjų sąrašo, galite pasinaudoti mūsų forma ir užpildyti prašymą čia.

Susiję Straipsniai
Susisiekite su mūsų pardavimų viceprezidentu ir aptarkite galimus partnerystės variantus. Naudokite žemiau esantį kontaktinį mygtuką, kad parašytumėte jam tiesiogiai.

Norite bendradarbiauti?

LiveAgent is a comprehensive software for customer service, including ticketing systems, online chats, call center software, social media customer service, knowledge base, and client portal software. The software is highly recommended for retail stores looking to improve customer service quality. LiveAgent also offers call center software, which can improve customer relationship management and increase sales opportunities. The software offers a free trial and a variety of paid plans. The main advantages of LiveAgent over competitors include its stability, functionality, and excellent customer support, along with advanced integration and automation features that create added value for consumers. The article also discusses how to use email marketing to advertise and deliver products, as well as how to use LiveAgent software to enhance customer experience, increase satisfaction levels, and drive revenue. Survey email templates are also provided to help refine marketing strategies.

Klientu Aptarnavimo Zodynas - Trikciu Salinimas

Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas yra procesas, kurio metu reikia surasti problemą ir ją pašalinti. Trikčių šalinimo sėkmė priklauso nuo to, kiek patirties turi jų ieškotojas.

Duomenų saugumas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų, todėl visada siekiame žinoti apie savo akląsias zonas. Jei esate saugumo tyrėjas, būsime dėkingi už jūsų pagalbą ir už ją atsilyginsime.

„LiveAgent“ premijų už klaidas programa

LiveAgent yra klientų aptarnavimo sistema su daugybe funkcijų ir integracijų, pradedant nuo 15$/agentui/mėn. Tai gali sumažinti bilietų apkrovas ir padidinti klientų aptarnavimo efektyvumą. Nemokama bandomoji versija.

"Simplesat" gali padėti surinkti klientų atsiliepimus efektyviau ir patikimiau, naudojant pritaikytas NPS ir CSAT apklasas.

“Simplesat”

"SLA žurnalo ataskaita Agent programa automatizuoja klientų sąveiką, pagerina įmonės įvaizdį ir padeda pasiekti lojalumo, KPI ir socialinio marketingo tikslus. "Suse" ir "Monotype" klientų aptarnavimo komandos siūlo pagalbą el. paštu, skambučių centre, socialinėje žiniasklaidoje ir forume." LiveAgent siūlo įvairias programinės įrangos funkcijas klientų aptarnavimui, įskaitant bilietavimo sistemą, internetinių pokalbių ir skambučių centro programinę įrangą."

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Tęsdami, suteikiate mums leidimą patalpinti slapukus, kaip aprašyta mūsų privatumo ir slapukų politika.

Start Free Trial x